Oplevering

Wanneer alle geplande werkzaamheden voor u zijn verricht, wordt een grondige eindcontrole toegepast en wordt het product – in casu project opgeleverd.