Certificaten

Home » Certificaten

KOMO

Wat je ook bouwt of laat bouwen, zorg ervoor dat je KOMO kiest.

Vijf goede redenen om voor KOMO-gecertificeerd te kiezen:
1. Alles wat KOMO-gecertificeerd is, voldoet aan de eisen van zowel marktpartijen als overheid. Als er is gebouwd met KOMO, is het bouwwerk optimaal verzekerbaar.
2. Onafhankelijke deskundigen toetsen de KOMO-kwaliteit keer op keer opnieuw, waardoor je constante kwaliteit krijgt en altijd waar voor je geld.
3. Producten met het KOMO-keurmerk gaan lang mee en hebben minder onderhoud nodig. Laboratoriumtests tonen dat aan.
4. Bouwspecialisten met een KOMO-keurmerk voor bepaalde realisatieprocessen weten precies wat ze doen. Bouwelementen die door hen worden geplaatst, zijn vakkundig verwerkt. Bouwwerkzaamheden die zij uitvoeren zijn gecertificeerd vakwerk.
5. Het KOMO-keurmerk is al meer dan 55 jaar een begrip in binnen- en buitenland.
Op KOMO kun je vertrouwen: je krijgt de best geteste kwaliteit. Zoals beloofd.

Kortom: het KOMO-Keurmerk is hét bewijs voor kwaliteit.

NEN-EN 1090:

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Een bouwproduct mag namelijk niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. De geharmoniseerde norm NEN-EN 1090 beschrijft de Europese regelgeving voor het ontwerp en de berekening van staalconstructies. Om er vanuit te kunnen gaan dat het product aan de te stellen verwachtingen voldoet zijn in de NEN-EN 1090 specifieke eisen opgenomen in het kader van zowel berekeningen als vervaardiging. Vanuit de Bouwproductenverordering (CPR) bestaat er een stelsel met overkoepelende eisen en aan bouwproducten, de NEN-EN 1090 geven hier gedetailleerde invulling aan. Thiekon Constructie beschikt over het certificaat voor deze norm, waardoor wij bevoegd zijn staalconstructies conform de EN 1090 te leveren binnen de Europese Unie en deze te voorzien van een CE-markering.

CE-markering:

Alleen als de producten aan de NEN-EN 1090 regels voldoen, mogen ze in de EU in de handel worden gebracht. Met het aanbrengen van CE-markering geven wij als Thiekon Constructie aan de verantwoordelijkheid te nemen over de conformiteit van ons product met de door u aangegeven prestatiekenmerken van het product evenals naleving van de eisen in de geharmoniseerde NEN-EN 1090-1 norm als invulling van de bouwproductenverordening.
In praktische zin geeft de CE-markering aan dat uw bouwproduct beoordeeld (getest) is op basis van de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties (geharmoniseerde normen en Europese beoordelingsdocumenten) in het kader van de bouwproductenverordening.

VCA:

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat bedrijven helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is bedoeld voor bedrijven zoals Thiekon Constructie die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren.

BIM:

Building Information Modelling (BIM) is het beheer van alle bouwinformatie gedurende de hele levenscyclus van het gebouw of object, van initieel ontwerp tot uitvoering, onderhoud en uiteindelijk sloop, door het gebruik van digitale modellen. De essentie van BIM ligt in de samenwerking tussen ingenieurs, opdrachtgevers, architecten en aannemers.
Met het BIM certificaat staat Thiekon Constructie voor de volgende belangrijke punten:

  • Snellere en efficiëntere processen
  • Hogere productiviteit en versnelde uitvoering
  • Minder onzekerheid
  • Kosten- en milieudata bewaking gedurende de gehele levensduur van het project
  • Het voorkomen van kosten van ontwerpwijzigingen
  • Betere arboveiligheid
  • Kans om overheidsopdrachten binnen te halen, die BIM-level 2 vereisen
  • Reductie afval op de bouwplaats
  • Het voorkomen van (ontwerp)fouten

Lid Zink Info Benelux:

Ons verzinkproces vindt plaats bij Verzinkerij Rijen, zusterorganisatie van Thiekon Constructie. Onze eigen thermische verzinkerij is aangesloten bij Zink Info Benelux. Dit houdt voor u als klant in dat een onafhankelijke overkoepelende organisatie zorgt dat uw verzinkt materiaal voldoet aan de verwachting.

Lid Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak. U als klant van Thiekon Constructie zult deze kenmerken zien in de kwaliteit van zowel onze service als materiaal.

Thiekon Constructie BV